Yhteystiedot

Näiden kotisivujen ylläpidosta vastaavat:

Satu Kangas-Kuittinen: satu.kangas-kuittinen(at)outlook.com (pääkäyttäjä)

Irma Forsbacka:
irma.forsbacka(at)gmail.com

Jorma Kangas

Päivitetty:

15.12.2023:
Poisnukkuneita vuonna 2023, ks. Suvun tapahtumia

30.4.2023:
Jorma Kangas ja Satu Kangas-Kuittinen: "Kankaan mumman syntymästä 150 vuotta", kts. Suvun tarinoita

5.12.2022:
"Ilmajoen Joulu 2022" on ilmestynyt, kts. Tapahtui ennen...

10.11.2022:
Lisätty lähdeteoksia kirjoitukseen: Jorma Kangas: "Olympialaiset Helsingissä v. 1952 - Muistikuvia" kts. Suvun tarinoita

3.10.2022:
Jorma Kangas:
"Ullakon kätköistä", kts. Suvun tarinoita

1.9.2022:
Jorma Kangas: "Olympialaiset Helsingissä v. 1952 - Muistikuvia", tarina sisältää haasteen lukijalle! kts. Suvun tarinoita

13.2.2022:
Merkkipäiviä v. 2022, kts. Suvun tapahtumia

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:668042 kpl

Työryhmä

Kankaan suvun tapaamisia, yhteyksiä, sukututkimusta ja muita toimintoja on hoidettu tähän asti tapauskohtaisesti. Unto Kangas apulaisineen ovat järjestäneet sukutapaamiset vuosina 1984, 2006 ja 2009.  Paavo Kangas ja Jorma Kangas ovat tehneet sukututkimusta ja he laativat Juhani Kankaan kanssa yhdessä suvun ensimmäisen sukukirjan, joka valmistui vuonna 2009.

Vuoden 2009 sukutapaamisessa perustettiin työryhmä pohtimaan sukutoiminnan muotoja tulevaisuudessa.  Ryhmään valittiin Satu Kangas-Kuittinen Ilmajoelta, Kaija Jouppi Seinäjoelta, Juha Koivusalo Ilmajoelta, Juhani Kangas Vaasasta, Mikko Kangas Ulvilasta, Matti Puska Seinäjoelta ja Jorma Kangas Oulusta. Työryhmä on pitänyt yhteyksiä lähinnä sähköpostin välityksellä. Ryhmä piti ensimmäisen kokouksensa Ilmajoella Jussinkartanossa 20.6.2010. Siinä työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jorma ja sihteeriksi Satu. 

Työryhmä on määritellyt tehtävänsä itse.  Se pyrkii ylläpitämään ja helpottamaan suvun jäsenten yhteyksiä ja haluaa suvun nuoremmat mukaan toimintaan.  Sukututkimusta jatketaan ja tiedottamista suvun tapahtumista tehostetaan.

*******

Työryhmän kokous 7.7.2019
Läsnä: Jorma, Juhani, Paavo, Irma ja Satu
Kokouksen asiat
1. Työryhmän puheenjohtajan valinta. Jorma on ilmoittanut haluavansa luopua tehtävästä.
Työryhmä päätti valita uudeksi työryhmän puheenjohtajaksi Sadun. Jorma jatkaa työryhmän jäsenenä ja uudeksi jäseneksi nimettiin Irma. Päätettiin pyytää Juhaa sihteerin tehtävään.  
2. Kotisivujen kehittäminen
Sovittiin, että tietoturvan parantamiseksi jokainen työryhmän jäsen varmistaa oman "sukukuntansa" osalta, ettei valokuva-albumeissa ole sellaista aineistoa, joka mm. loukkaisi henkilöiden yksityisyyden suojaa. Kotisivulle lisätään esim. seuraavanlainen ohjeistus: "Jos joku ei halua itseään esittäviä kuvia julkaistavaksi kotisivuilla tai haluaa jotakin kuvia poistettaviksi, voi ottaa yhteyttä työryhmän jäseniin asian korjaamiseksi." Muutoinkin työryhmä tarkkailee julkisuus-ja tietoturvakysymyksiä ja jos epäkohtia tai väärinkäytöksiä ilmenee, ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin.
3. Muut mahdolliset asiat
Paavo on hoitanut suvun tiliasioita ja tilin saldo 7.7.2019 oli 240 e. Tärkeää on jatkossakin huolehtia siitä, että saadaan vuotuisesti rahoitettua kotisivun ylläpitomaksut.
Seuraava sukutapaaminen järjestetään kahden vuoden kuluttua. Yhtenä mahdollisena kokoontumispaikkana nousi esiin Pojanluoman Seurala.

*******

Työryhmän kokous 4.8.2018


Paikka: Yli-Lauroselan talomuseo, Ilmajoki

Läsnä: Juhani Kangas, Juha Koivusalo ja Satu Kangas-Kuittinen sekä ulkopuolisena jäsenenä Paavo Kangas

Poissa: Jorma Kangas, Mikko Kangas, Matti Puska, Tiina Heikkilä


Kokouksen asiat

1. Ilmoitusasiat:
- Suvun tilin saldo 4.8.2018 334,47 euroa.
- Kotisivut: 200 000:n kävijän raja rikkoontuu todennäköisesti viimeistään 31.8.2018. (Mielenkiintoinen tilastotieto: Sivut avattiin 30.9.2010, ja ensimmäinen 100 000 tuli täyteen 9.7.2016 eli noin 6 vuodessa. Toinen 100 000 täyttyy vain vähän yli 2 vuodessa!)

2. Seuraava sukutapaaminen
- Työryhmän saaman palautteen mukaan suvun jäsenet toivovat sukutapaamisten jatkuvan. Serkkupolvi vanhenee ja harvenee (53:sta serkusta on vielä elossa 24), joten kaksi vuotta voisi olla sopiva aikaväli sukutapaamisille. Erikseen voidaan sitten sopia, missä laajuudessa tapaaminen järjestetään. Joskus voisi olla paikallaan ihan pienimuotoinenkin ja järjestelyiltään kevyt kokoontuminen. Yhtä mieltä oltiin siitä, että nuorta polvea tulisi saada mukaan.
- Alustavasti työryhmä esittää, että seuraava sukutapaaminen järjestettäisiin ensi vuoden kesällä Koskenkorvan Trahteerissa. Päivän ohjelmaan kuuluisi mm. osallistuminen jumalanpalvelukseen Kurikan kirkossa ja ruokailu Trahteerissa. Ohjelmaan kuuluisi lisäksi tutustuminen Koskenkorva- museoon ja talon vanhan isännän esitykset Santavuoren taistelusta ja vuoden 1918 tapahtumista.
- Sukutapaamisten yhteydessä tullaan keräämään pientä pesämunaa kotisivujen ylläpitämiseksi (vuosimaksu nykyisistä kotisivuista on n. 150 euroa).

3. Kotisivut
- Työryhmän mukaan uusi tietosuojalaki ei anna aihetta tehdä muutoksia kotisivujen sisältöön. Em. lain mukaiset pääkohdat on jo huomioitu sivujen sisällöntuottamisessa. Jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että henkilötietoja julkaistaan vain ao. henkilön suostumuksella.
- Kotisivujen vastuuhenkilönä toimii jatkossa Satu Kangas-Kuittinen. Kuvavastaavaksi nimettiin Irma Forsbacka. Työryhmä toivoo, että kaikki suvun jäsenet olisivat aktiivisia tekstien ja muiden aineistojen tuottamisessa kotisivuille. Juha Koivusalo lupautui toimittamaan tekstejä eli jos on jutun aiheita, häneen voi olla niistä yhteydessä.

4. Muut asiat
- Työryhmä keskusteli DNA- tutkimusten hyödyntämisestä sukututkimustyössä. Ainakin Paavo on teettämässä DNA- testin (MyHeritage) ja jäämme mielenkiinnolla odottelemaan testin tuloksia!

*******

Työryhmän kokous 13.8.2017

Paikka: Ilmajoen Kestikartano

Läsnä: Jorma Kangas, Juhani Kangas, Juha Koivusalo, Matti Puska, Tiina Heikkilä (Kaija Joupin tytär) ja Satu Kangas-Kuittinen

Poissa: Mikko Kangas

Kokouksen asiat

1. Arpajaisista kertyi tuottoa 170 euroa. Tuloja on kertynyt myös kirjojen myynnistä. Tilillä on nyt rahaa n. 400 euroa.

2. Sovittiin, että kotisivujen ylläpitoa jatketaan.

3. Seuraavan tapaamisen ajankohtaa ja teemaa aletaan ideoida. Esimerkiksi sukuretki voisi olla taas ajankohtainen.  

4. Pohditaan suvun jäsenten suljetun Facebook-sivuston avaamista.

*******

Työryhmän kokous 5.7.2014

Paikka: Yli-Lauroselan talomuseo

Läsnä: Jorma Kangas, Juhani Kangas, Paavo Kangas, Juha Koivusalo, Matti Puska ja Satu Kangas-Kuittinen

Poissa: Kaija Jouppi, Mikko Kangas

Kokouksen asiat

1. Talousasiat

Suvun yhteisen tilin saldo on 194 euroa. Tuloja on kertynyt sukukirjan myynnistä. Sukukirjaa on vielä jäljellä n. 20 kpl ja sitä voi tilata Kankaan Paavolta (p. 0400-269045 tai paavo.kangas@netikka.fi)

2. Sukutapaaminen

Kesällä 2015 järjestetään sukutapaaminen juhlavuoden merkeissä, Juho Jaakko Aleksanterinpoika Kiimamäen syntymästä tulee 14.7.2015 kuluneeksi 140 vuotta. Sukutapaaminen järjestetään Jussin Jokisaunoilla Ilmajoen Alajoella, jonka jälkeen on mahdollisuus lähteä seuraamaan Ilmajoen musiikkijuhlien uutta produktiota ”Elämälle- Ooppera Oskar Merikannosta” (linkkihttp://www.ilmajoenmusiikkijuhlat.fi/ ) .  
Päivän alustava ohjelma:
Sunnuntai 7. tai 14.6.2015 (ajankohta tarkentuu syksyn mittaan)
klo 10.00           saapuminen Jussin Jokisaunoille (linkkihttp://www.lakeudenluontopalvelut.fi/jussinjokisaunat/)
tutustumista Alajoen historiaan ja musiikkiesityksiä
klo 11.00           ruokailu
esim.  ”Lakeudelta pöytään”- ruokailuvaihtoehto
klo 13.00           lähtö oopperaan
klo 14.00           Elämälle- Ooppera Oskar Merikannosta Ilmajoen ooppera-areenalla,
oopperan sijasta voi jatkaa yhdessäoloa Jussin Jokisaunoilla
Kotisivuille päivitetään myöhemmin tarkempia tietoja sukutapaamisen ohjelmasta, ruokailusta (omakustanteinen) ja sen kustannuksista sekä ilmoittautumisaikataulusta.
 

3. Kotisivujen jatko

Päätettiin jatkaa kotisivujen ylläpitämistä ja maksetaan vuotuinen ylläpitomaksu n. 120 euroa/vuosi.

4. Suvun nuorimmille taidenäyttely

Suvun nuorimmille järjestetään mahdollisuus tuoda esiin omaa osaamistaan teemalla ”Suvun pienet taiteilijat”. Kesän 2015 sukutapaamiseen mennessä kootaan lasten piirustuksia, maalauksia, runoja, tekstejä jne. näyttelyksi, joka on esillä sukutapaamisen yhteydessä. Syksyn 2014 aikana kotisivuilla tullaan antamaan tarkemmat ohjeet asiasta. Asiaa valmistelee Satu yhdessä Irma Forsbackan kanssa.

5. Suvun vanhimman muistaminen

Anna Laitamäki täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Satu sekä Paavo tekevät hänestä syntymäpäivähaastattelun kotisivuille. Lisäksi Paavo järjestää sukuseuran puolesta Annan merkkipäivän muistamisen.

************************* 

Kankaan suvun työryhmän sähköpostikokous

Elo- syyskuu 2012

Päätökset:

1.  Kotisivut

-  Jatkamme sivujen ylläpitoa vuodella.  Kustannukset ovat 120 euroa.

-  Rohkaisemme suvun jäseniä lähettämään kuvia, muisteluksia yms. julkaistavaksi sivuilla.

-  Työryhmän jäsenet kehittävät edelleen kotisivujen sisältöjä ja muotoa.

2.  Muu tiedottaminen

-  Rohkaistaan ja avustetaan suvun vanhempaa väkeä lukemaan kotisivuja.

-  Erillinen Sukulehti tullaan julkaisemaan vain erityisen tarpeen ilmaantuessa.

3.  Seuraava sukutapaaminen

-  Seuraava sukutapaaminen järjestetään vuonna 2015, jolloin on kulunut 140 vuotta Kankaan paapan syntymästä.

-  Työryhmä aloittaa tapaamisen ohjelman ideoinnin.

4.  Sukututkimus

-  Sukututkimus jatkuu Paavon johdolla.  Rohkaistaan uusia suvusta kiinnostuneita mukaan työhön.

-  Rohkaistaan Kankaan suvun jäseniä  lähisukujen sukuyhdistyksiin jäseniksi.  Lomakkeet jäseneksi ilmoittautumista varten löytyvät esimerkiksi osoitteista  www.sukujutut.fi/suvut/koykka/  ja  http://www.jaakkoilkka.fi/  .  Jäsenmaksut ovat noin 10 euroa/vuosi.

5.  Talous

Suvun tilillä on nyt 322 euroa.  Sukuretken bussikustannukset olivat  270 euroa.  Kirjoista tulee jatkuvasti pieniä summia, joten esim. Kotisivujen kustannukset eivät tuota ongelmia.  

*******

KANKAAN SUVUN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1-2011

Aika: 10.9.2011
Paikka: Ilmajoen Krouvi
Läsnä: Jorma Kangas, Juhani Kangas, Paavo Kangas ja Satu Kangas-Kuittinen
Poissa: Kaija Jouppi, Mikko Kangas, Juha Koivusalo ja Matti Puska

Kokouksen asiat

1. Tiedotusasiat
Suvun kotisivut avattiin 30.9.2010 ja 4.000 kävijän raja on jo rikkoutunut. Tämä tarkoittaa keskimäärin 10 kävijää / päivä. 

2. Talousasiat
Suvun yhteisellä tilin saldo on 478,23 euroa. Tuloja on kertynyt sukukirjan myynnistä. Sukukirjaa on vielä jäljellä 25 kpl ja sitä voi tilata Kankaan Paavolta (p. 0400-269045 tai paavo.kangas@netikka.fi)

3. Kotisivujen jatko
Päätetiin jatkaa kotisivujen ylläpitämistä ja maksetaan kotisivu-paketti, joka sisältää perusominaisuudet ja kuva-albumin, yht. n. 120 euroa/vuosi. Lisäksi päätettiin, että Satu Kangas-Kuittinen toimii seuraavan laskutusjakson alusta toisena sivujen ylläpitäjänä Jorma Kankaan lisäksi.  

4. Kesän 2012 sukutapaaminen ja retki Kurikkaan, Kauhajoelle ja Jalasjärvelle
Sovittiin alustavasti retkiohjelmasta:
Sunnuntai 15.7.2012
Osallistuminen omatoimisesti jumalanpalvelukseen Ilmajoella, Kurikassa ym.
klo 12.00 kokoontuminen Koskenkorvan Trahteeriin, os. , jossa ruokailu
klo 13.00 lähtö bussilla kiertoajelulle Ilmajoki- Kurikka- Kauhajoki- Jalasjärvi- Ilmajoki
n. klo 18.00 paluu Koskenkorvan Trahteeriin, jossa kahvit
n. klo 18.45 tilaisuus päättyy

www.trahteeri.com

ajo-ohjeet: http://trahteeri.com/?l=fi&p=43>=Yhteystiedot+-+Kartta&mm=22

Suvun yhteiseltä tililtä maksetaan bussin kustannukset. Kotisivuille päivitetään myöhemmin tarkempia tietoja retkiohjelmasta, ruokailusta (omakustanteinen) ja sen kustannuksista.

Ilmoittautumiset retkelle 31.5.2012 mennessä Sadulle (yhteystiedot alla).

Työryhmän yhteystiedot:


puheenjohtaja Jorma Kangas 

Liisantie 1 A 4 

90560 Oulu 

p. 040-5747 166 

e-mail: jorma.kangas@pp.inet.fi


sihteeri Satu Kangas-Kuittinen

Kiviniementie 111

60760 Pojanluoma

p. 040-5108 454

e-mail: satu.kangas-kuittinen@ilmajoki.fi

*******

Kokouksen 20.6.2010 tärkeimmät päätökset:

ilmajoella_20.6.2010_0012.jpg

1.  Sukuseura

Päätettiin, että sukuasioita hoidetaan toistaiseksi vapaamuotoisesti eikä lähdetä perustamaan rekisteröityä yhdistystä tässä vaiheessa.

2.  Sukutapaamiset

Päätettiin, että sukutapaamisia järjestetään kolmen (3) vuoden välein.

3.  Sukuvaakuna

Sukuvaakunan suunnittelua jatketaan selvittämällä mm. rahoituksen järjestelyjä.

4.  Tiedottaminen

Tiedottaminen on työryhmän tärkeä tehtävä.  Vain riittävällä tiedottamisella säilytetään suvun jäsenten jatkuva kiinnostus sukuasioihin.  Työryhmä on pohtinut kahta ratkaisua: Sukulehden julkaiseminen säännöllisesti ja Kotisivujen perustaminen Internetiin.

Sukulehdessä tultaisiin julkaisemaan ajankohtaisia uutisia, suvun jäsenten kirjoittamia muisteluksia ja tarinoita, vanhoja dokumentteja ja valokuvia sekä uusinta sukututkimustietoa.  Lehden sisältöä voidaan kehittää tarpeen mukaan.  Työryhmä asetti tavoitteeksi julkaista ensimmäisen sukulehden jouluksi 2010.

Kotisivut ovat nykyaikaisen tiedonvälityksen tehokkaimpia julkaisukanavia.  Työryhmän mielestä niiden avulla voidaan saada nuorempi sukupolvi kiinnostumaan suvusta ja sen tutkimisesta.  Työryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan selvittää kotisivujen perustamiseen liittyviä asioita.  Työ on edennyt niin nopeasti, että kokeiluluonteiset kotisivut on avattu osoitteessa:  www.kankaansuku.kotisivukone.com.  Kokeilu kestää 30.9.2010 saakka.  Työryhmä päättää lähiaikoina, vakinaistetaanko Kotisivukoneen palvelu. Kotisivuille voidaan sijoittaa monenlaista informaatiota, kuvia jne. ja niiden avulla voidaan tiedottaa nopeasti ajankohtaisista asioista.

5.  Sukututkimus

Sukututkimusta tullaan jatkamaan ja työhön pyritään saamaan uusia tutkijoita.  Työtä riittää ja sitä koordinoi Paavo Kangas, joka on kerännyt jo valtavan aineiston koneelleen. Uusista tuloksista kerrotaan kotisivuilla ja sukulehdessä.

*********

Työryhmän päätös syyskuussa 2010:

Päätettiin jatkaa kotisivujen ylläpitoa kokeilumielessä vuodella 30.9.2011 saakka.  Sen jälkeen tilanne arvioidaan mm. kävijämäärien ja palautteiden perusteella.

*********